Allt du behöver veta för att montera Stone Wall

Sätta natursten själv på 1-2-3.

Vår natursten kommer i färdiga plattor, alltså flera stenar på varje platta. Detta sparar både tid och jobb för dig som skall sätta upp stenen.
Plattorna är enkla att sätta ihop och få upp på väggen.

INNAN DU BÖRJAR: Kontrollera produkterna så att dom har rätt färg och mått. Om de inte har det så skall produkterna inte monteras och Norsk Stenmiljö skall omedelbart kontaktas. Om monteringen redan startat, och det upptäcks fel på produkten, stoppa omedelbart monteringen samt kontaktta Norsk Stenmiljö. Om produkten monteras och användaren har sett eller borde ha sett att det är fel på produkten ansvarar inte Norsk Stenmiljö för ev. reklamation på produkten eller arbetet med den samma.

Les anvisningarna på fix och primer innan du börjar

FÖRARBETE PÅ BETONG OCH UNDERLAG AV PUTS: Ytan måste vara fast och fri från lösa partiklar, damm och fett, och bör primas. Leta reda på och läs tillverkarens anvisningar. Stryk primeren på väggen, gärna dagen före monteringen av stenplattorna. Underlag av lättbetong ( LECA) måste man åtminstone slamma. På mycket glatt betong kan man med fördel montera en läkt nederst på väggen som stöd och för att förhindra att det glider nedåt.

Poröst underlag prims

1

Fyll putsbrädan med tillämpligt kakelfix

2

Kakelfixen trycks ut på väggen med en putsbräda

3

Stryk på och arbeta ut kakelfixen över ytan

4

Baksidan av stenen slammas med en spcialblanding

5

Stenpanelen pressas in ordentligt i kakel fixen

6

Stenpanelen ska ej fogas

7

Överskott tas bort allt eftersom

8

Lägg nästa stenpanel omlott

9

DETTA BEHÖVER DU

 • Kakelfix / cementblanding
 • Primer
 • Borste
 • Murslev
 • Borrmaskin med blandarvisp
 • Vattenpass

MONTERING

 • Blanda ut fix eller bruk som du skall använda.
 • Följ leverantörens anvisningar på embalaget.
 • Ta stenplattor från 4-6 olika emballage för at få bästa möjliga blandning av sten.
 • Fix (eller motsvarande) stryks ut på väggen med tandspackel. Fukta stenpanelens baksida med vatten innan den sätts fast på väggen.
 • Alternativt kan man blanda primer och vatten 1:1 samt fx som blandas till en våffelsmet och som påförs stenpanelens baksida.
 • Pressa fast panelerna ordentligt in i fixen och dunka försiktigt med en gummiklubba. Ta inte på fix på för stora ytor i taget då fixen kan börja torka innan du monterat stenarna. Montera inte mer än 1-1,2 meter högt i taget och låt de monterade panelerna törka några timmar innan monteringen fortsätter (Beror på arbetstemperatur)
 • Eftersom panelerna inte skall fogas är det viktig att överskottsfix på kanterna av stenpanelerna tas bort fortlöpande. Här används med fördel en fyrkant spatel.
 • Utvändigt bör montering ske genom att dubbellimma – lägg lika mycket fix på väggen. som på stenpanelen och denne pressas mot väggen som tidligare, (se ovan) Undvik att få luftfickor i fixen då det kan ge upphov till frostsprängning och stenen kan därmed ramla ner.
 • NB – använd vattenpass under hela monteringsarbetet för att säkerställa att du kommer rätt hela vägen. Justera ev. avvikelser med trästicka som du kan ta bort när fixen torkat.
 • Stenpanelerna delas med vinkelslip med diamatskiva eller med vattensåg. Bär alltid sydd vid detta arbete, som hörselsydd, skyddsglasögon och ansiktsmask.

Kontakt oss

Send Norsk Steinmiljo en henvendelse