Integritetsskyddspolicy

För att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster måste vi ha lite information om din person. Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. Alla kunduppgifter sparas och hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter hanteras. Vår integritetsskyddspolicy är en del av Norsk StenMiljö AB sina användarvillkor. Genom att använda våra tjänster godkänner du denna integritetsskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Information som samlas inn

Uppgifter du ger oss vid köp av våra produkter och tjänster kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, tidigare och nuvarande produkter och tjänster.

Uppgifter Norsk StenMiljö AB registrerar när du brukar våra netsidor;

  • domänet som tjänsten blir besökt från, vilken webbläsare som används, hur länge du varit på vår sida, IP-adress och annan enhetsinformation, anonyma identifikatorer, tidpunkt för besöket, hur du benyttar tjänsten, information om geografisk position och hur lång tid du brukar på netsidan.

Hur vill dina personuppgifter bli brukt

Norsk StenMiljö AB vill bruka dina uppgifter till att skicka ut nyhetsbrev och för att leverera produkter och tjänster enligt avtal.

Marknadsföring

Dom som har ett aktivt kundförhållande till Norsk StenMiljö AB (när du är registrerad kund, har efterfrågat en offert på ett eller flera av våra produkter), vill vi kunne senda marknadsföring på din e-postadress, SMS eller andra elektroniska kommunikationsmetoder. Denna marknadföring kommer alltid att göras innanför ramerna av marknadsföringslagen. Du kan begära om reservation mot denna typ av marknadsföring om du önskar detta.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi vill kun utlämna dina peronuppgifter i dom tilfällen Norsk StenMiljö AB sjäv inte kan leverera det efterfrågade produkt eller tjänst, och personuppgifter kommer då att skickas endast till relevanta samarbetspartners som kan leverera efterfrågade produkter eller tjänster.

Visning, korrigering och radering av personuppgifter

Dom personuppgifter vi har registrerad om dig har du rätt att få se eller hemta ut när du måtte önska ved att henvenda dig till Norsk StenMiljö AB. Skulle några av uppgifterna inte vara korrekta så vill vi retta på dessa.

Samtycket du har gett kan du när som helst dra tillbaka och dina personuppgifter vill bli slettade om du önskar det. Har du frågor så tag kontakt med oss.

Vi vill oavsett inte lagra dina personuppgifter lengre enn det som är nödvendigt för att oppfylla syftet med behandlingen och våra lagstadgade plikter.

Personuppgifter gällande køp av varor och tjänster som är lagstadgad att erhålla i samband med order/fakturering kan inte slettas.

Informationssäkerhet

Vi har etablerad rutiner i vår organisationen och på våra tekniska plattformer för att säkra att dina personuppgifter inte kommer på avvega och inte endras.

Ändringar i vår integritetsskyddspolicy

Eventuella förändringar i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och/eller i våra köpvillkor. Mer ingripande förändringar i denna integritetsskyddspolicy kan komma att meddelas via e-post.

Kontakt oss

Send Norsk Steinmiljo en henvendelse