Legga ett skiffertak

Planering
Det är viktigt att ha en bra och genomtänkt plan innan du börjar lägga taket.
Den första man planerar är ut mot varje ände. Idealet är att få samma bredde på bägge sidorna och helst slippa kapning. Varje sten ska läggas med ett mellanrum av 1 cm +/- (0,6 till 1,2 cm). Det betyder att det kan vara ca 6 mm per sten för att justera för att få det rätt. Om du inte kommer ut med hela stenar måste du kapa.
Då kan du göra detsamma upp mot knocken.

Merkning
Innan du startar takläggningen ska hela
takytan markeras upp.
Använd snörslå för markeringen.
Vid utmärkningen är det fördelaktigt
att vara två personer, en vid knocken
och en nere.
Mät och markera för varannan stenrad. Kom
ihåg stenbredden + mellanrum (1 cm +/-) för varje stenrad. Denna markering gör jobbet enklare och effektivare.

Fyrkantskiffer 40×40

Viktigt att komma ihåg är sidleds avstånd mellan skiffern. Detta kan justeras för att passa in i gaveln. Avståndet mellan varje takskiffer bör hållas inom 0,6 till 1,2 cm.
Mätningar anger distanscentrum / centrum. Nedersta läkt kan justeras om till önskad droppkant. Vanligtvis är det ungefär 1 cm. Droppkanten på 2 cm eller mer ökar risken för sprickor vid snö / is.
Första läkten måste byggas upp motsvarande en skiffertjocklek som är ca 1,2 cm.

Tekniska specifikationer
Tjocklek: 12 mm
Vikt: ca 45 kg/kvm
Antal: 9,2 stk/kvm
Överlapp: ca 5 cm
Produktionsland: Spania

Kontakta oss för ett erbjudande

Kontakt oss

Send Norsk Steinmiljo en henvendelse