Skiffertak eller torvtak ?

Både skiffertak och torvtak har långa traditioner i vår nordiska byggnadshistoria. Spesielt torvtak är mycket brukt på stugor i fjället. Likheten på dessa två ligger i traditionerna, men der slutar också likheterna.

Läs också:

Skiffer

Skiffer är et takmaterial som var allmänt använd på 1800-talet och helt fram till 1950-talet. Skiffertak har fått en ny renessans båda på nya och gamla hus og stugor.

Kvaliteten på takskiffern är viktigt. För at ta reda på om skifferstenen är av god kvalitet  (hård) kan man slå på den, till exempel med en bit hård tre. Skiffern skall ha god hård klang, inte dump eller matt. En dump eller matt ljud kan indikera at stenen är porös, och därför lett kan bli bruten.

Skifferstenen blev opprinneligt lagt direkt på taket. I dag läggs det vanligtvis på slingor och pråmar. Taket under måste vara tät, men annars byggs taket upp presis som om det skulle varit takpannor. Vikten är också likt som takpannor, och är därför betydeligt lettare enn et torvtak.

Et skiffertak är varigt (100 år), underhållsfritt og vackert. Det existerar i dag två huvudtyper av bearbetat takskiffer; fyrkansten och droppsten/lappsten. I tillägg produseras det fler sorter, som rektangulärsten m.m.

Torvtak

Torvtak är et tak som är täckt med torv på ett vattentätt underlag – i tidigare tider brukade man som regel björkenäver. Torvtak på underlag med moderna material har fått ny aktualitet dom senare år, speciellt på stugor.

Torvtak var tidigare också allmänt använd i städerna, men på grund av den stora faran för smittbrand i täta trehusområden blev detta så småningom förbjuden i lokala byggnadslagar. Dom flesta eldre torvtak bestod av et undertak av bord (taktroet). På detta et lag med överlappande flingor av björkenäver, og på toppen ett eller två lag med torv. De senare åren används mest plastplattor («platonplast») som försäglingsskikt istället för björkenäver.

Torvtak er enkla och relativt rimliga och lägga. Men et torvtak är tungt, speciellt när det er mycket fukt/snö. Det krävs en försterkad takkonstruktion. Torvtak kräver också mycket underhåll för at det skal holda seg vackert. Torvtaket borde slåes två gonger under säsongen. Torvtaket kan också snabbt bli «brunt» og lite vackert i perioder med lite fukt.

Kontakt oss

Send Norsk Steinmiljo en henvendelse