Hur man lägger ett skiffertak.

Planera

Det är viktigt att ha en bra och genomtänkt plan innan man påbörjar själva läggningen.
Det första du planerar är mot varje gavel. Idealet är att komma ut lika på varje gavel och helst undvika att hugga. Varje sten ska läggas på ett avstånd av 1 cm +/- (0,6 till 1,2 cm). Det gör att det kan bli ca 6 mm per sten att justera för att få det rätt. Kommer man inte ut med hela stenar måste man hugga. Sedan kan du göra samma sak upp till nocken.

Märkning
Innan man börjar lägga måste hela takytan vara
uppmärkt.
Använd gärna kritsnöre för markeringen.
Vid märkning är det fördelaktigt att vara
två personer – en uppe vid nocken och
och en nere.
Mät och markera för varandra sten
råd. Kom ihåg stenbredd + mellanrum (1 cm +/-)
för varje stenrad. Denna markering kommer att duga
lägga till jobbet snabbare och mer effektivt.

Läggning av takskiffer fyrkant 40 × 40

Det är viktigt att tänka på avståndet i sidled mellan skiffern. Denna kan justeras för anpassning till gaveln. Avståndet mellan varje takskiffer bör hållas inom 0,6 till 1,2 cm.
Måtten anger avståndet centrum/centrum. Den nedre läkten kan justeras efter önskad droppkant. Vanligtvis är detta ca 1 cm. Droppkant på 2 cm eller mer ökar risken för brott vid snö/is.
Den första ribban ska byggas upp motsvarande en skiffertjocklek som blir ca 1 cm.

Produktbeskrivning

Tjocklek: 12 – 15mm
Vikt per m2: ca. 55 kg
Antall per m2: 9,2 stk
Överlappning: ca. 5 cm