Takskiffer eller takpannor

Skiffertak har långa traditioner i vår nordiska byggnadshistoria. Takpannor er et nyare takprodukt som har använts i stor utsträckning de siste 30-40 åren. Dessa två er mer olika enn lika som material för bruk på tak.

Takskiffer

Skiffer är et takmaterial som var allmänt använd på 1800-talet och helt fram till 1950-talet. Skiffertak har fått en ny renessans båda på nya och gamla hus og stugor.

Kvaliteten på takskiffern är viktigt. För at ta reda på om skifferstenen är av god kvalitet (hård) kan man slå på den, till exempel med en bit hård tre. Skiffern skall ha god hård klang, inte dump eller matt. En dump eller matt ljud kan indikera at stenen är porös, och därför lett kan bli bruten.

Skifferstenen blev opprinneligt lagt direkt på taket. I dag läggs det vanligtvis på slingor och pråmar. Taket under måste vara tät, men annars byggs taket upp presis som om det skulle varit takpannor. Vikten är också likt som takpannor.

Et skiffertak är varigt (100 år), underhållsfritt og vackert. Det existerar i dag två huvudtyper av bearbetat takskiffer; fyrkansten och droppsten/lappsten. I tillägg produseras det fler sorter, som rektangulärsten m.m.

Takpannor

Takpannor er »sten» som brukas til takläggning. Takpannor kan vara gjord av brend lera (taktegl) eller betong. Tegl– och betongsten kan væra flat, men kan ochså ha en krökt form – med eller utan fals. Falsen skal få takpannan at sluta tetare samman och förhindra nederbörd at driva inn i huset genom taket.

Taktegl levereras glaserad eller oglaserad, medan takpannor av betong ofta är genomfärgade eller har belägning av färgade mineralkorn.

Takpannor leggs på samma undertak som takskiffer. Takpannor har samma vekt som takskiffer, men er något snabbare at lägga.

Takpannor är inte et naturmateriale och har därför en betidligt kortare livslängd. I värderingsrapporter opererar man med ca 30 år. Takpannor får också oftare moss efter några år, men det beror på vilken material takpannorna er gjord av.

Läs också:

Kontakt oss

Send Norsk Steinmiljo en henvendelse