Allt du behöver veta innan du installerar Stone Wall

Montera själv sten på 1-2-3

Stone Wall är paneler som sätts ihop av bitar av natursten, så att en naturstensmur kan sättas upp mycket snabbt. Panelerna fästs med kakellim på en död yta, utan fogar. Dessutom levererar vi färdiga yttre- och invändiga hörn i ett stycke. Vi levererar även paneler där ena kortändan är naturlig så att de raka väggavslutningarna blir en helhet med fronten. Montering av detta är något alla kan göra.

Till verktyg behöver du en vattensåg / vinkelslip med diamantklinga, mursked / tandspackel, blandningsborr, vattenpass och gummihammare. Dessutom måste du ha lämpligt frostsäkert kakellim, primer och nödvändig skyddsutrustning.

Innan du börjar

Läs hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas. Monteringsanvisningen måste betraktas som vägledande. Entreprenören ansvarar för att produkten installeras enligt föreskrifter.

Kontrollera före installation

Kontrollera alltid produkterna före montering. Kontrollera att leveransen har rätt mängd av de olika föremålen som ska användas.
Steinmiljö Ab sina produkter är till stor del handgjorda, och kan variera något i färg och design.
Vid större avvikelser kontakta återförsäljaren / Stenmiljö Ab.

Om monteringen påbörjats, och avvikelser upptäcks i produkten, måste arbetet avbrytas. Stenmiljö Ab ansvarar inte för reklamationer på produkten, eller arbetet, vid installation av produkter med avvikelser.
Läs bruksanvisningen för kakellim och primer innan du börjar.

Förberedelse

Våra produkter får endast monteras på «döda» ytor som murverk/betong, puts, Litex, Aquaboard etc.
Läs igenom dokumentation från tillverkaren ang det valda skivmaterialet.

Ytan ska vara fast och fri från lösa partiklar, damm och fett samt vid behov användas primer. I de fall det ska användas primer, ska det göras dagen innan stenen monteras. Underlag av lättklinker (Leca) bör åtminstone vara slammad.
På större ytor kan det vara en fördel att montera en läkt i botten av väggen som stöd för att förhindra häng.

Använd primer vid behov

Fyll putsbräda med lämpligt kakellim

Kakellimmet appliceras på väggen med bräda/skårad spackel

Applicera och arbeta med kakellimmet över ytan

Kakellim appliceras på baksidan av panelen vid montering utomhus

Stenskivan pressas väl in i kakellimmet

Stenskivan får inte fogas

Rester av kakellim tas bort kontinuerligt

Stenpanelen läggs i förband.

Montering

Blanda lämpligt kakellim. Följ leverantörens bruksanvisning enligt beskrivning på förpackningen.

Ta alltid slumpmässig sten från 4 – 6 olika lådor för att få bästa möjliga blandning av stenar. Kakellim appliceras på väggytan med bräda/skårad spackel. Fukta baksidan av stenen med vatten innan du lägger den i limmet.

Pressa in panelerna ordentligt i kakellimmet vått i vått. Du kan också slå försiktigt med en gummiklubba. Applicera inte kakellim på för stora ytor åt gången, då limmet kan börja torka innan du lägger stenarna. Montera inte mer än 1 – 1,2 meter på höjden åt gången och vänta några timmar (beroende på temperatur) innan du monterar nästa «skift». Stenarna läggs kant i kant utan fogar.

Då stenskivorna inte ska fogas är det viktigt att överflödigt lim på stenens kanter avlägsnas kontinuerligt, här passar en liten fyrkantssked bra.
Tvätta limspill kontinuerligt och låt det inte torka då det inte går att tvätta bort efter att det har torkat.
Utomhus ska monteras vid dubbellimning. Lika mycket kakellim läggs på baksidan av stenen som på väggen, och stenen pressas mot ytan på samma sätt. Undvik att få luftfickor i limmet, då det kan samla på sig fukt som med tiden kan orsaka köldskador och stenar kan ramla ner.
OBS: Använd vattenpass under hela arbetet, så får du inte fel i toppen. Justera eventuella avvikelser med en tändsticka eller plastkil. Dessa tar du bort när limmet har torkat.
Stenen delas med hjälp av en vinkelslip med diamantskiva eller en vattensåg. Bär alltid skyddsutrustning som hörselskydd, skyddsglasögon och skyddsmask.